Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Onze missie

Wat zijn wij?
Ons uitgangspunt is een dusdanig pedagogisch klimaat te scheppen waar in een goede sfeer en in een goede onderlinge relatie kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig en geborgen voelen.
Vanuit onze identiteit staan het creëren van respect en acceptatie van de ander centraal.

Wat doen wij?
Wij gaan uit van o.a. de behoeften aan: erkenning, verantwoordelijkheid geven en nemen, maar ook vertrouwen afleggen en vragen. Wij besteden aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind als basis voor de verdere cognitieve ontwikkeling.

Voor wie doen wij het?
Onze school is een deel van de samenleving. Dit betekent dat wij proberen de kinderen voor te bereiden op de maatschappij zodat zij hierin goed kunnen functioneren maar ook in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren bij het verder ontwikkelen van onze samenleving.

Hoe doen wij dat?
Leren doe je samen. Je leert van en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. De kinderen leren van de leerkracht maar ook van elkaar. Kinderen leren als zij actief en betrokken kunnen zijn.


Onze visie:
Waar willen wij naar toe?
Wij willen een school zijn waar ons onderwijs dusdanig is ingericht, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen in een 'uitdagende leeromgeving'. Veiligheid, geborgenheid en de sfeer in de groep zijn belangrijke voorwaarden om te voldoen aan dit uitgangspunt van leren.