Basisschool De Kruudwis
Welkom op de pagina van groep 5-6

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Tamara voor de groep.

Op donderdag en vrijdag staat juf Noreen voor de groep.

We vinden het belangrijk dat we van en met elkaar leren. Wij vormen één klas, ook al bestaan we uit twee groepen.
Zo proberen we elk vak zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

Wat doen wij in groep 5-6?

Taal
We werken in vier domeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing (o.a. woordsoorten en ontleden)

Rekenen
Tafels, deeltafels, meten, oppervlakte, grafiek lezen, tabellen, spiegelen, 3D inzicht, meetkunde cm/g/l, inhoud, geld, tijd en verhoudingen

Spelling 
Klankwoorden, onthoudwoorden, werkwoorden (groep 6) en regelwoorden.

Lezen
In groep 5-6 wordt volop gelezen. De kinderen lenen boeken van de bibliotheek of van school. We lezen teksten begrijpend (Nieuwsbegrip en Blits) of technisch (Estafette) in koor, duo's of alleen.

Creatieve vakken
Handvaardigheid, tekenen, drama en muziek 

IPC (Wereldoriëntatie) 
We werken in thema's aan leerdoelen en vaardigheidsdoelen. 

Gym
Op maandag en vrijdag hebben de kinderen gym in sporthal de Weert.

We maken er een monsterlijk leuk jaar van!
Liefs juf Noreen en juf Tamara