Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Welkom op de pagina van groep 3B

Welkom in groep 3B

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Moniek voor de groep.
Op woensdag en donderdag staat juf Chantal voor de groep.
 
 
Groep 3 en 4 lezen voor aan elkaar.

Lezen is een groot onderdeel in groep 3. Wij vinden het heel belangrijk, dat de kinderen lezen als een leuke activiteit ervaren en vinden wij het werken aan leesmotivatie in de vorm van o.a. boekenpraatjes en lekker lezen erg belangrijk! Ook thuis moet lezen gezellig zijn en geen "moeten". Dus als lezen moeizaam gaat overleggen we samen met ouders, hoe we dit samen leuk kunnen houden. O.a. door voorlezen en samen lezen thuis af te wisselen en elke dag  in te plannen op een vast moment dat niet langer dan 15-20 minuten hoeft te duren.
 

Instructiemomenten van rekenen, lezen, taal en spelling worden in deze fase juist apart georganiseerd. 
Het leren lezen en schrijven staat natuurlijk centraal in groep 3. Daarnaast natuurlijk alle andere vakken, zoals rekenen, verkeer en de bovengenoemde vakken.
Er gaat letterlijk een nieuwe wereld voor de kinderen open in groep 3! 

Inoefenen en verwerken van leerstof gebeurt niet alleen meer met werkbladen of werkboeken. Dit doen we ook dagelijks coöperatief, met beweging of met behulp van ICT-middelen.

Kinderen leren zelfstandig te werken met behulp van een werkbrief. Hierop staan taken die ze in een bepaalde periode moeten maken. Ook staan er keuzetaken op die de kinderen mogen maken als ze klaar zijn met hun andere taken. Zelfstandigheid wordt ook op andere manieren gestimuleerd. Bijvoorbeeld bij de lunch: de kinderen poetsen hun eigen tafel als ze klaar zijn.

Op maandag en vrijdag hebben de kinderen gym. We lopen dan naar de sporthal.
Dit jaar gymmen de kinderen samen met groep 3A.   
Op vrijdagmiddag heeft groep 3 vanaf 12 uur vrij. 

Hartelijke groet van de kinderen van groep 3B, juf Moniek en juf Chantal