Basisschool De Kruudwis
Welkom op de pagina van groep 3-4

Welkom in groep 3-4

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Moniek voor de groep.
Op donderdag en vrijdag staat juf Kitty voor de groep.
 
 
Groep 3 en 4 lezen voor aan elkaar.

Lezen is een groot onderdeel in groep 3 en 4. Daar waar groep 3 leert lezen, wordt het lezen in groep 4 onderhouden en gaan ze verder de verdieping in naar onder andere het begrijpend lezen van verschillende tekstsoorten. 
Wij vinden het heel belangrijk, dat de kinderen lezen als een leuke activiteit ervaren en vinden wij het werken aan leesmotivatie in de vorm van o.a. boekenpraatjes en lekker lezen erg belangrijk! Ook thuis moet lezen gezellig zijn en geen "moeten". Dus als lezen moeizaam gaat overleggen we samen met ouders, hoe we dit samen leuk kunnen houden. O.a. door voorlezen en samen lezen thuis af te wisselen en elke dag  in te plannen op een vast moment dat niet langer dan 15-20 minuten hoeft te duren.
 

Instructiemomenten van rekenen, lezen, taal en spelling worden in deze fase juist apart georganiseerd en zijn mogelijk door de dagelijkse inzet van de onderwijsassistent.
Het leren lezen en schrijven staat centraal in groep 3. Daarnaast natuurlijk alle andere vakken, zoals: rekenen, verkeer, sociaal-emotionele ontwikkeling en crea.

Inoefenen en verwerken van leerstof gebeurt niet alleen meer met werkbladen of werkboeken. Dit doen we ook dagelijks coöperatief, met beweging of met behulp van ICT-middelen.

Kinderen leren zelfstandig aan taken te werken dmv het digikeuzebord. Hierin is aandacht voor verplichte en keuze-taken. De activiteiten zijn passend bij de leerinhouden van de vakgebieden taal, lezen, schrijven en rekenen en daarnaast sluiten ze ook aan binnen het thema van de groep. Zelfstandigheid wordt ook op andere manieren gestimuleerd. Bijvoorbeeld bij de lunch: de kinderen poetsen hun eigen tafel als ze klaar zijn.

Op maandag en vrijdag hebben de kinderen gym. We lopen dan naar de sporthal.
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 3 en 4 vanaf 12 uur vrij. 

Hartelijke groet van de kinderen van groep 3-4, juf Moniek en juf Kitty