Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Welkom op de pagina van groep 3-4

Welkom in groep 3-4!

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Moniek voor de groep.
Op woensdag en donderdag staat juf Chantal voor de groep.
 
 
Groep 3 en 4 lezen voor aan elkaar.

Dit jaar hebben we een combinatiegroep 3-4.  Alles wat we samen met de hele groep kunnen doen, doen we natuurlijk samen. Dan hebben we het over thematisch werken, creatieve vorming (handvaardigheid,  drama, tekenen en muziek), lunchen, buiten spelen en lichamelijke oefening. Maar er zijn ook genoeg andere momenten, dat we met de hele groep samen bezig zijn.

Instructiemomenten van rekenen, lezen, taal en spelling worden in deze fase juist apart georganiseerd. Ons schoolbord hangt of staat daarom niet centraal in het lokaal. We maken gebruik van een afgeschermde instructiehoek, waarbij we het bord kunnen verplaatsen. 
Het leren lezen en schrijven staat natuurlijk centraal in groep 3. Daarnaast natuurlijk alle andere vakken, zoals rekenen, verkeer en de bovengenoemde vakken. Er gaat letterlijk een nieuwe wereld voor de kinderen open in groep 3! 
Maar ook de stap van groep 3 naar groep 4 is een grote stap. De kinderen hebben ineens meer boeken en werkboeken en moeten meer tekst lezen, om hun opdrachten te kunnen maken.  Daarom vinden wij het heel belangrijk, dat de kinderen lezen als een leuke activiteit ervaren en vinden wij het werken aan leesmotivatie in de vorm van o.a. boekenpraatjes en lekker lezen erg belangrijk! Ook thuis moet lezen gezellig zijn en geen "moeten". Dus als lezen moeizaam gaat overleggen we samen met ouders, hoe we dit samen leuk kunnen houden. O.a. door voorlezen en samen lezen thuis af te wisselen en elke dag  in te plannen op een vast moment dat niet langer dan 15-20 minuten hoeft te duren.

Inoefenen en verwerken van leerstof gebeurt niet alleen meer met werkbladen of werkboeken. Dit doen we ook dagelijks coöperatief, met beweging of met behulp van ICT-middelen.

Kinderen leren zelfstandig te werken met behulp van een werkbrief. Hierop staan taken die ze in een bepaalde periode moeten maken. Ook staan er keuzetaken op die de kinderen mogen maken als ze klaar zijn met hun andere taken. Zelfstandigheid wordt ook op andere manieren gestimuleerd. Bijvoorbeeld bij de lunch: de kinderen poetsen hun eigen tafel als ze klaar zijn.

Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen gym. We lopen dan naar de sporthal. Dit jaar gaan de kinderen op woensdag gesplitst (met de parallelgroep, leerkracht en onderwijsassistent) en op vrijdag met de eigen groep naar de gymzaal.  Op woensdag blijft juf Chantal dan met de helft van de groep op school en heeft ze dus de ruimte en tijd om extra aandacht te bieden aan de kinderen. 
Op vrijdagmiddag heeft groep 3 vanaf 12 uur vrij. Juf Moniek gaat dan lunchen met groep 4 en heeft 's middags ook extra ruimte en tijd om te werken met de kinderen van groep 4.  

Hartelijke groet van de kinderen van groep 3-4, juf Moniek en juf Chantal