Basisschool De Kruudwis
Inspectie rapport

Beste ouders, verzorgers,
 
In maart 2019 is onze school, als onderdeel van een Bestuurs Onderzoek, op een aantal aspecten beoordeeld door de inspectie. Hieronder vindt u het inspectierapport met de bevindingen. De Kruudwis vindt u terug op blz. 39 t/m 41.

Klik hier voor het inspectierapport.