Basisschool De Kruudwis
Inspectie rapport

Beste ouders, verzorgers,
 
In augustus 2013 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht.
Hieronder vindt u het inspectierapport met de bevindingen.


 rapport_van_bevindingen_vierjaarlijks_bezoek inspectie .pdf