Basisschool De Kruudwis
Welkom op de pagina van groep 6 

Belangrijke tijden en data voor groep 6:
  • Op de maandag en vrijdag gaat groep 6 gymmen
Wie is de leekracht?
juf Emilia werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Noortje werkt op dinsdag.

Wat doen we in groep 6?
We beginnen de ochtend altijd met lezen. Zo kunnen we de dag rustig beginnen. Taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen zijn vakken die elke dag aan bod komen in groep 6

Engels is voor de leerlingen nieuw dit schooljaar. We werken met de methode Groove me en aan de hand van Engelstalige liedjes worden nieuwe woorden en zinnen aangeleerd.

Studievaardigheden is voor de leerlingen nieuw dit schooljaar, hierbij wordt een beroep gedaan op de vaardigheden op het gebied van informatieverwerking, zoals het lezen en begrijpen van tabellen/grafieken, maar ook bijvoorbeeld landkaarten en plattegronden of juist teksten.

Elke week krijgen de leerlingen een werkbrief met diverse taken die ze zelf in die week in moeten plannen tijdens momenten van zelfstandig werken.

Ook dit  jaar gaan we bij Wereld Oriëntatie werken middels de methodiek van IPC. We werken dan met een thema aan verschillende vakgebieden zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Vooral de ontwikkeling van vaardigheden en begrip staan hierbij centraal. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar het ouderportaal, de website en onze Facebook pagina!
Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd een afspraak maken of even binnen lopen.
We gaan er een leerzaam en gezellig jaar van maken!
Groetjes,
juf Noortje en juf Emilia