Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Methoden Overzicht

Op de Kruudwis worden de volgende methoden gebruikt:
 
Vak      Methode    
Rekenen en wiskunde gr. 1-2: Kleuterplein
  gr. 3-8: Wereld in Getallen
   
Taal gr. 1-2: Kleuterplein
  gr. 3-8: Taal in beeld 2.0
   
Spelling gr. 3-8: Spelling in beeld 2.0
   
Schrijven gr. 1-2: Schrijfdans
  gr. 3-4: Klinkers
  gr. 5-8: Pennenstreken
   
Lezen   gr. 3: Lijn3
  gr. 4-7: Estafette
   
Begrijpend lezen gr. 4-8: Nieuwsbegrip XL
   
Studievaardigheden gr. 7-8: Blits
   
Engels   gr. 6-8: Groove Me
   
W.O. gr. 1-4: thematisch werken 
gr. 5-8: IPC
   
Verkeer gr. 5-8: Let's go
   
Levensbeschouwing gr. 1-8: Kinderen en hun sociale talenten
   
Kunstzinnige vorming gr. 1-8: Moet je doen/Uit de kunst
   
Bewegingsonderwijs gr. 1-8: Basislessen bewegingsonderwijs/Bres spel en beweging