Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Informatie krijgt u via:

De ballonnenkrant 
De ballonnenkrant verschijnt 1 x per maand en deze wordt elke 1e donderdag van de maand via het ouderportaal naar de ouders verzonden. U kunt op de jaarkalender zien wanneer er een ballonnenkrant verschijnt. In de ballonnenkrant staan o.a. de vrije dagen en alle belangrijke informatie voor een bepaalde periode. Ook leest u over activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden. Kinderen schrijven hier vaak weer stukjes over.
Ook de oudervereniging en de medezeggenschapsraad geven belangrijke informatie door via de ballonnenkrant. 
                                                                       
De schoolgids 
De schoolgids kunt u aan het begin van het schooljaar aanvragen, of u kunt deze via het ouderportaal downloaden. In de schoolgids vermelden wij alle informatie die relevant is voor ons onderwijs. Van missie en visie tot het vakantierooster en de organisatie van ons onderwijs.

De jaarkalender

De jaarkalender wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt, maar u kunt deze ook via het ouderportaal downloaden. In de jaarkalender worden per maand alle activiteiten nog eens overzichtelijk vermeld.

Onze website
Op onze website vindt u alle relevante informatie over onze school.
Onder het 'kopje' Nieuws kunt u alle actuele informatie vinden en het Ouderportaal zijn belangrijke formulieren te downloaden.