Basisschool De Kruudwis
Aanmelden

I
eder schooljaar is er een centrale aanmelddatum voor alle scholen in Venray. Op deze dag moeten alle kinderen, die in het daarop volgende schooljaar het basisonderwijs zullen bezoeken, worden aangemeld. U krijgt hierover bericht van de gemeente. De exacte aanmeldingsdatum staat ook in de jaarkalender.

Wilt u uw kind aanmelden op de Kruudwis, kan dit via:

- het aanmeldformulier
- het intake formulier
- bijlage 1 - medicijnen en allergieën
- bijlage 2 - vragenlijst ouderlijk gezag 

Ook in de loop van het schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur van de school. Als u een oriënterend gesprek wilt hebben, bent u van harte welkom.
Klik hier om een afspraak te maken.

Enkele weken voordat uw kind onze school gaat bezoeken, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een afspraak te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment uw kind kan komen wennen. Gaat het om een plaatsing in groep 1-2, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele wenmomenten af te spreken.