Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Leuke links
SchoolTV:  Werkstuk  
 maken:
 Internet:  Spelling:
SchoolTVweekjournaal  Webkwesties        Internettips  Werkwoorden
Nieuws uit de Natuur  Spreekbeurten                      Werkwoorden 2
Huisje, boompje, beestje  Spreekbeurten 2    Werkwoorden 3
Koekeloere  Werkstukken                           
       
Taal:  Rekenen:  Groep 1-2:  Aardrijkskunde
Ontleden  Tafeldiploma  leren door
 spelen
 Topografie
Tips voor voorlezen  rekenplacemat groep 3.pdf  Groep 3:  
    Veilig leren lezen
    Woordentrainer

Overig
Website wijk Landweert


Cito
Oefenen gr. 3 t/m 8
Oefenen eindtoets gr. 8