Basisschool De Kruudwis
Leuke links
SchoolTV:  Werkstuk  
 maken:
 Internet:  Spelling:
SchoolTVweekjournaal  Webkwesties        Internettips  Werkwoorden
Nieuws uit de Natuur  Spreekbeurten                      Werkwoorden
Huisje, boompje, beestje      spelletjes
Koekeloere                             
       
Taal:  Rekenen:  Groep 1-2:  Aardrijkskunde
Ontleden  Tafeldiploma
 Tafels oefenen
 leren door
 spelen
 Topografie
     Groep 3:  
    Woordentrainer
     
Overig
Website wijk Landweert

Cito
Oefenen gr. 3 t/m 8
Oefenen eindtoets gr. 8