Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"

Peuterspeelzaal

Onze school werkt nauw samen met peuterspeelzaal de Blokkendoos
in de wijk de Landweert. De samenwerking is o.a. gericht op:

- een regelmatige uitwisseling van leerkrachten om bij elkaar te kijken
- overleg m.b.t. afstemming thema's en activiteiten
- de overdracht van gegevens als een peuter naar de basisschool gaat
 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Blokkendoos.