Basisschool De Kruudwis
Welkom op de pagina van groep 8

Belangrijke tijden en data
 • Gymtijden:  maandag en vrijdag
 • Huiswerk wordt op dinsdag en vrijdag meegegeven.
  Een week later moet dit worden ingeleverd en wordt dit nagekeken.
  Vanaf januari geldt het volgende: Het huiswerk wat dinsdag opgegeven wordt, moet vrijdag af zijn en het huiswerk wat vrijdag opgegeven wordt, moet dinsdag af zijn. Dit om de periode te verkorten.
 • Kamp: september 2021
 • Vormsel: april 2022
 • Afscheid/revue groep 8: einde schooljaar

                 

Groep 8
Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. Een bijzonder jaar, waarin de kinderen hun definitieve advies krijgen, de eindtoets maken, op kamp gaan, een revue  of musical laten zien én waarin we afscheid van elkaar gaan nemen.
Ook hebben we in de loop van het jaar regelmatig leuke activiteiten. 

Wie is de leerkracht?
juf Moniek werkt op maandag en dinsdag in de groep en juf Vera op woensdag, donderdag en vrijdag.

Wat is nieuw in groep 8?
- Lezen:  stil lezen, Nieuwsbegrip, teksten die passen bij het IPC thema, voorlezen en Blits.
- Wereldoriëntatie; uitwerking in thema's met de nieuwe methode IPC
- Huiswerk 2x per week: dinsdag en vrijdag 
- Engels: leren van woordjes, zinnen aan de hand van de methode Groove me.
- Topo wereld
- Vormsel les: 1 x in de 2 weken komt een godsdienstleerkracht de vormselles verzorgen.
- Het presenteren van Podiumpret wordt door de kinderen van groep 8 gedaan.
- De kinderen van groep 8 zijn de oudsten van de school en mogen vaak meehelpen met andere meesters of juffen.
- Organiseren van de sportdag/Koningsdag op school

IK-cirkel
De kinderen zijn allemaal aan het werk met een leerplan. Dit om de intrinsieke motivatie en betrokkenheid te vergroten. Ze denken na over waar ze aan willen werken en wat voor doel ze willen formuleren. Dit kan een gedragsdoel of een leerdoel zijn. Deze doelen schrijven ze op in hun leerplan. Iedere week kunnen kinderen zich inschrijven ter evaluatie van hun doel, dan gaan ze in gesprek met de leerkracht. Hoe gaat het? Heb je er voldoende aan gewerkt? Of is er iets anders waar je aan kan werken.
De meeste kinderen kiezen voor een vak/doel wat ze lastig vinden, om dit extra oefenen. Enkele kinderen kiezen juist voor extra uitdaging. Hier zijn ze vrij in. Natuurlijk wel gestuurd door de leerkracht.

         

Voor meer informatie verwijzen wij naar het ouderportaal, de website en onze Facebook pagina!
Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd een afspraak maken of even binnen lopen.
We gaan er een leerzaam en gezellig jaar van maken!
Groetjes,
Juf Moniek en juf Vera