Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Welkom op de pagina van groep 8


Belangrijke tijden en data
  • Gymtijden:  woensdag en vrijdag
  • Huiswerk wordt op dinsdag (huiswerk CITO) en vrijdag (huiswerk rekenen) meegegeven.
    Een week later moet dit worden ingeleverd en wordt dit nagekeken.
  • Biebbezoeken:  op enkele donderdagen 
  • Kamp: 20-21-22 september 2017
  • Vormsel: 15 april 2018
  • CITO eindtoets: 17-18-19 april 2018
  • Afscheid/revue groep 8: 3 juli 2018
Groep 8
Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. Een bijzonder jaar, waarin de kinderen hun definitieve advies krijgen, de Citotoets maken, op kamp gaan, een revue  of musical laten zien én waarin we afscheid van elkaar gaan nemen.
Ook hebben we in de loop van het jaar regelmatig leuke activiteiten. 

Wie zijn de leerkrachten?
In groep 8 zijn 2 leerkrachten:
juf Eveline werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
meester Ed werkt op donderdag en vrijdag.
Daarnaast zal juf Milou het hele jaar haar LIO-stage doen op maandag en dinsdag.

Wat is nieuw in groep 8?
- Voor taal en spelling hebben we de methode: Taal en spelling in beeld 2.0. Een uitgebreidere versie van de vorige methode, waarin er nog meer verdieping is in de verschillende aanpakken.
- Lezen: geen Estafette meer maar stil lezen, Nieuwsbegrip, voorlezen en Blits.
- Wereldoriëntatie; uitwerking in thema’s, nieuwe werkwijze en uitzoeken van een nieuwe methode.
- Huiswerk 2x per week: dinsdag en vrijdag en 1 x per week Nieuwsbegrip
- Engels: leren van woordjes, zinnen aan de hand van de methode Groove me.
- Vormsel les: 1 x in de 2 weken komt meester Edwin de vormselles verzorgen.
- Het presenteren van Podiumpret wordt door de kinderen van groep 8 gedaan.
- De kinderen van groep 8 zijn de oudsten van de school en mogen vaak meehelpen met andere meesters of juffen.
- Organiseren van de sportdag/Koningsdag op school.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het ouderportaal, de website en onze Facebook pagina!
Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd een afspraak maken of even binnen lopen.

We gaan er een leerzaam en gezellig jaar van maken!
Groetjes,
Juf Eveline en meester Ed