Basisschool De Kruudwis

Welkom op de pagina van groep 7-8

Groep 7 heeft dit jaar twee leerkrachten.
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Eveline en op donderdag en vrijdag meester Ed.

We beginnen de ochtend altijd met lezen. Zo kunnen we de dag rustig beginnen. Taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen zijn vakken die elke dag aan bod komen in groep 7-8.
Studievaardigheden is voor de leerlingen nieuw dit schooljaar, hierbij wordt een beroep gedaan op de vaardigheden op het gebied van informatieverwerking, zoals het lezen en begrijpen van tabellen/grafieken, maar ook bijvoorbeeld landkaarten en plattegronden of juist teksten.

Elke week krijgen de leerlingen een werkbrief met diverse taken die ze zelf in die week in moeten plannen tijdens momenten van zelfstandig werken.

Dit jaar gaan we bij Wereld Oriëntatie werken middels de methodiek van IPC. We werken dan met een thema aan verschillende vakgebieden zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Vooral de ontwikkeling van vaardigheden en begrip staan hierbij centraal. 

Met de carnaval worden de prins en de prinses altijd gekozen uit de leerlingen van groep 7. De kinderen die dat willen kunnen zich t.z.t. kandidaat stellen en zullen zich vervolgens presenteren aan alle leerlingen van de school.  Zij zullen dan een tijdje de scepter mogen zwaaien over de Kruudwis en spelen natuurlijk een belangrijke rol in de optocht door de wijk en het carnavalsbal op school!

Ergens in het voorjaar vinden het theoretische en praktische verkeersexamen plaats. Dan wordt getest hoe het met de kennis en vaardigheden van `te fiets in het verkeer` gesteld is.
Aan het einde van het schooljaar beginnen de voorbereidingen voor het schoolkamp, wat plaatsvindt in een van de eerste weken van groep 8.


Eind groep 7 krijgen de leerlingen ook een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Wij raden ouders en kinderen aan om in de loop van dit schooljaar al eens wat open dagen te gaan bezoeken om alvast een indruk op te doen van de verschillende scholen in de buurt.