Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Welkom op de pagina van groep 4

Welkom in groep 4!
Dit jaar werken er 3 juffen in de groep: 
Juf Noortje is er op maandag en juf Bernardine en juf Tamara zijn er de rest van de week.
 
Wij hebben iedere dag taal en rekenen, en bijna iedere dag technisch lezen en spelling.
Maar ook nog een heleboel andere vakken zoals, schrijven, begrijpend lezen, wereldoriŽntatie, muziek, handvaardigheid en tekenen! En om fit te blijven, gaan wij gymen op woensdagmorgen en op vrijdag.
We werken elke dag aan de hand van een planning, zodat de kinderen kunnen zien wat ze die dag gaan doen.


In groep 4 werken de kinderen ook zelfstandig met de werkbrief.
Dit zijn een aantal taken, die ze aan het einde van de week af moeten hebben.
Deze sluiten aan bij de lesstof of het thema van die week en hierbij wordt gewerkt in verschillende niveaus.

Met wereldoriŽntatie werken wij aan de hand van het thema wat aansluit bij de methode Taal. Dit koppelen we aan de doelen van de nieuwe methode IPC. Voorbeelden van thema's: natuur, reizen.

Sommige kinderen in groep 4 doen de communie. Hiervoor krijgen alle kinderen les van de kapelaan.


Gezellig met elkaar spelen en leren vinden wij heel belangrijk in de groep.
Samen hebben we een aantal groepsregels opgesteld om er een leuk en leerzaam jaar van te maken!

Groetjes, alle kinderen en juffen van groep 4