Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Welkom op de pagina van groep 1-2 A

In groep 1-2 A zijn 2 juffen, te weten:
Juf Annemie op maandag en dinsdag
Juf Bep op woensdag, donderdag en vrijdag

Juf Hanneke en juf Hester zijn onze onderwijsassistentes.

De kinderen spelen, zingen en werken in thema’s met de methode Kleuterplein.
De thema’s die dit jaar aan bod komen zijn: familie, machines, vriendschap, gezondheid, bibliotheek. En natuurlijk de seizoensthema’s zoals herfst, sint en kerst, carnaval, vakantie, etc.
Prentenboeken zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Spelenderwijs leren de kinderen alles over het thema in bijpassende themahoeken.
Kinderen mogen ook spulletjes meebrengen die bij het thema horen.
Dat vermelden we in de ouderbrief op ouderportaal.

4x per jaar hebben we een spellenochtend.
7x per jaar komen ouders voorlezen.
Op maandag en woensdag spelen en gymmen we in de speelzaal.