Basisschool De Kruudwis
De regelmatige luizencontrole

Na elke vakantie volgt er een luizenscreening uitgevoerd door de kriebelbrigade. Deze controles staan vermeld in de jaarkalender en worden ook in de ballonnenkrant en op de website vermeld.
De controles vinden plaats op woensdagmorgen.

Als er hoofdluis bij een leerling geconstateerd wordt, krijgen de betreffende ouders bericht van de groepsleerkracht. De leerling krijgt in een gesloten envelop een informatieboekje mee, waarin voor de ouders alle informatie staat hoe zij hoofdluis moeten behandelen. De andere leerlingen krijgen een informatiefolder mee met als titel: hoofdluisalarm.
Na drie weken volgt er een extra controle.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ellen Tabeling      - coördinator namens de ouders: tel.: 
579492 / 06-42249479
Ed Wijnhoven      - coördinator namens de school:  tel.: 582974