Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Schooltijden en vrije dagen 2017-2018
 
maandag
08.30 - 14.30
dinsdag
08.30 - 14.30
woensdag
08.30 - 12.15
donderdag
08.30 - 14.30
vrijdag
groep 1 t/m 2: 08.30 - 12.00

groep 3 t/m 8: 08.30 - 14.30


 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 wordt er het continu rooster gehanteerd.

Gymrooster 2017-2018
Wij gymmen in sporthal de Weert op de volgende tijden:

Woensdag Vrijdag
8.30 9.15 uur
Groep 8 & 7
10.30 11.15 uur
Groep 6 & 7
9.15 10.00 uur
Groep 4 (incl. leerlingen gr. 4 van gr. 4-5)
11.15 12.00 uur
Groep 4 & 4-5
10.15 11.15 uur
Groep 3A & 3B
12.45 13.30 uur
Groep 3A & 3B
11.15 12.00 uur
Groep 6 & 5 (incl. leerlingen gr. 5 van gr. 4-5)
13.30 - 14.15 uur
Groep 5 & 8

De kinderen van groep 1-2 gymmen in de speelzaal op school.

Inloop
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open en gaat tevens de eerste zoemer.
Om 8.30 uur gaat de tweede zoemer en starten de lessen.Tussen 8.20 en 8.30 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Kinderen die vanaf 8.20 uur op school aankomen, lopen meteen door naar binnen.

Het is niet de bedoeling dat de kinderen op het schoolplein blijven. Op het schoolplein is heel beperkte surveillance. Door de surveillant wordt erop toegezien dat de kinderen naar binnen gaan. 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018
 

1ste schooldag  28-8
Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10
Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01
Voorjaarsvakantie / Carnaval 12-02 t/m 16-02
Pasen 02-04
Meivakantie incl. Hemelvaart 30-04 t/m 11-05
Pinksteren 21-05
Zomervakantie 09-07 t/m 17-08

Studiedagen 2017-2018

Op deze studiedagen zijn alle kinderen vrij in verband met studie van het team:
Dinsdag 31 oktober
Woensdag 6 december
Donderdag 18 januari
Maandag 11 juni
Vrijdag 6 juli