Basisschool De Kruudwis
De Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De MR heeft wettelijk geregelde rechten.
De MR bestaat uit twee geledingen:

    • een vertegenwoordiging van de ouders;
    • een vertegenwoordiging van de leerkrachten.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals:
    • de besteding van het geld en het gebruik van de gebouwen;
    • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
    • het kiezen van lesmethoden voor de diverse vakken;
    • het aannamebeleid van leerlingen op de school; 
    • procedures m.b.t. de benoeming van personeel.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: 
    • het adviesrecht;
    • het instemmingsrecht.

De basisscholen die in Venray vallen onder het bestuur van SPOVenray hebben een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken. 
Heeft u vragen aan de MR of wilt u participeren in de MR dan kunt u contact opnemen met de interen voorzitter: Annemarie Bekkers via e-mail of via 0478 - 582974.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:
Oudergeleding: Stan Olieslager, Pieter Borghs, Karlijn Versteegen.
Personeelgeleding: Loes Direks, Bernardine de Nijs, Annemarie Bekkers