Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"

Wat zien wij als onze opdracht?

Waar staat de Kruudwis, in het kort, voor:

Basisschool De Kruudwis, een “TROTSE” SCHOOL

Taal, Rekenen en Lezen
Taal, lezen en rekenen zijn belangrijk op onze school. Wij gebruiken hier de nieuwste methodes voor. Ook wordt er gebruik gemaakt van e-learning.
Religie
Katholiek maar met respect en openstaand voor andere godsdiensten en culturen.
Orde, structuur, ruimte en veiligheid
Wij werken samen met de kinderen aan een fijne, vertrouwde leeromgeving. Dit doen wij door middel van thema’s waar wij ook de ouders in betrekken.
Toetsen
Wij meten de vorderingen van de kinderen door middel van toetsen en observaties.
Het aanbod en handelen wordt vastgelegd in groepsplannen. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij het niveau van het kind.
Samenwerken en werken aan zelfstandigheid
Samen werken en samen leren vinden wij belangrijk op de Kruudwis. Dit leren wij de kinderen door de inzet van verschillende werkvormen.
Elk kind een talent
Elk kind heeft een talent. Om dit te stimuleren organiseren wij o.a. techniekdagen en kunnen de kinderen alleen of samen optreden tijdens “Podiumpret”.Wij zijn een school waar zelfstandigheid, samen leren werken en zelf leren kiezen heel belangrijk zijn. Wij richten ons op de totale ontwikkeling van het kind en gaan uit van hetgeen een kind al kan. Centraal staat de begeleiding naar zelfstandigheid. Zo leert het kind stukje bij beetje om op eigen benen te staan. Tijdens het werken maken wij gebruik van een werkbrief.

Samenwerken vinden wij heel belangrijk in ons onderwijs. Bij het samenwerken maken wij gebruik van diverse coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen worden toegepast in alle groepen en in alle groepen gelden dan ook dezelfde duidelijke afspraken tijdens het samenwerken.

Deze manier van werken betekent dat kinderen een bepaalde mate van vrijheid en zelfverantwoordelijkheid krijgen. Door het versterken van de zelfstandigheid groeit het gevoel van eigenwaarde bij kinderen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.Het onderwijs is immers voortdurend in beweging en dit betekent dat de leerkrachten ook goed op de hoogte moeten zijn van nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor maakt onze school gebruik van externe deskundigen. Samen met de begeleidingsdienst BCO willen wij de komende schooljaren heel nadrukkelijk werken aan de verbetering van ons taal- en leesonderwijs.

Wij willen naast kwalitatief goed taal- en leesonderwijs ook het creatief taal- en leesonderwijs stimuleren. Hierbij moet u dan o.a. denken aan het schrijven van verhalen, leesbevordering en boekpromotie.