Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"
Welkom op de website van basisschool 
De Kruudwis


Beste kinderen, ouders / verzorgers en andere belangstellenden,

Allereerst dank dat u onze website bezoekt.
Tevens willen wij u attenderen op onze facebook pagina die u kunt bekijken door hiernaast op de blauwe ballon te klikken.

Op deze website vindt u allerlei informatie over onze school. Zo vindt u onder het kopje "informatie", de schoolgids en het aannamebeleid.

Basisschool de Kruudwis ligt in de Venrayse wijk Landweert. Op de Kruudwis gaat het er in de eerste plaats om dat de basisschoolperiode een fijne, veilige tijd is voor kinderen en hun ouders. Goed contact en overleg met ouders is voor ons dan ook erg belangrijk. 

De Kruudwis is een TROTSE school:
Taal, Lezen en Rekenen 
Religie
Orde, veiligheid, regelmaat en rust
Toetsen
Samenwerken 
Elk kind een talent en alle talenten zijn even waardevol

Tot snel op de Kruudwis.
Team basisschool de Kruudwis